Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (Perkütan Nefrolitotomi)

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı – Perkütan Böbrek Taşı Ameliyatı – Perkütan Nefrolitotomi

Böbrek taşı tedavisinde, eğer böbekteki taş ESWL (taş kırma) veya kapalı yöntemler ile (fleksible üreteroskopi) tedavi edilemeyecek büyüklük veya yerde bir taş ise günümüzde en uygun tedavi seçeneği perkütan nefrolitotomi (kapalı böbrek taşı ameliyatı) yöntemidir.

Böbrek Taşı Ameliyatlarında Seçenekler:

1. Geleneksel (ve eski) Açık Böbrek Taşı Ameliyatları: Yan taraftan yapılan yaklaşık 15-20 cm lik bir kesinden cilt kesilir, ciltaltı kesilir, böbreğe ulaşılır, böbrek kesilerek taş alınır; sonra böbrek dikilir, ciltlatı dokular dikilir, cilt dikilir idi. Bu yöntemde yaklaşık 10 günlük bir hastanede yatma süresi ve sonrasında eski hale dönebilmek için 3 aylık bir toparlanma süresi gerekir idi. Uzun süren yatış ve derlenme süreleri, katlanılması gereken ciddi ağrılı dönemler ve yara izi sıkıntısı nedeniyle günümüzde popülerliğini kaybetmiş bir yöntemdir.

2. Perkütan (Kapalı yöntem ile) Böbrek Taşı Ameliyatı: Sırttan yapılan 1 cm lik bir kesi ile endoskopik (kameralar vasıtasıyla) yapılan böbrek taşı ameliyatıdır. Bu yöntemde böbreğin üzerinden cilde yapılan 1 cm lik bir kesi ile böbreğin içerisine bir iğne ile ulaşılır. Bu iğne üzerinden böbrek içerisine bir çalışma kanalı yerleştirilecek kadar o delik genişletilir ve sonra bu çalışma kanalının içerisinden girilerek böbreğin içerisine ulaşılır ve taşlar bu kanalın içerisinden geçebilecek boyuta inene kadar böbrek içerisinde kırılır. Taşlar forseps denen cihazlar ile toplanır. Takiben sırta yerleştirilen bir drenaj tüpü (nefrostomi) ile idrar ve kan tahliye edilir. (Video kısmında yaptığım bir ameliyatın videosu yer almakta)

Hastalarımı ben ameliyat öncesi bir gün hazırlıklar için ameliyat sonrası da 3-4 gün tutuyorum. Ameliyatın sabahında sondalarını çekiyorum. Ameliyattan sonra 2. günde nefrostomi kateterlerinden opak madde verilerek yaptığım antegrad pyelografi denen böbreğin ve idrar yollarının iyileşip iyileşmediğini kontrol ettiğim bir film çekiyorum. Filmde bir sorun yoksa nefrostomi kateterini kapatıyorum. Sabahında kateteri çekiyorum. Çektikten sonra doğal olarak sırttan idrar gelmeye başlıyor. İdrar sızıntısı birkaç saat ile bir gün arasında kendiliğinden duruyor. Kendiliğinden durmaz ise (ki ameliyat ettiğin hastalarında %2 si durmaz) DJS denilen bir stent yerleştiriyorum ve 20 gün sonra çekiyorum. Ancak belirttiğim gibi %98 ihtimalle o DJS kateterini koymama gerek kalmıyor. Islatması duran hastalarımı taburcu ediyorum ve 4 gün sonra kontrole çağırıyorum. Kontrole geldiklerinde hastalarım tamamen iyileşmiş olarak geliyor.

3. Fleksible Üreteroskopi: Aslında tamamen “kansız bıçaksız” böbrek taşı ameliyatı bu yöntem ile yapılır. Eskiden taş kırma da uygun değil, ameliyat da uygun değil dediğimiz böbrek alt kutup taşlarında bu yöntem güvenle uygulanabilmektedir. Eskiden çaresiz kaldığımız bu taşlarda günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak hastaların çişini yaptığı yerden girerek önce idrar kesesine, oradan böbreğe çıkan idrar kanalına oradan da böbreğe girilir böbreğe doğru dönülür ve taş lazer ile kırılır.

Fleksible üreteroskop denilen eğilip bükülebilen yaklaşık 80 cm lik ince bir endoskop kullanılır. Taşları kırmak için lazer kullanılır. Eğilip bükülebilen fleksible üreteroskop içerisinden geçebilen fiberoptik kablolar ile lazer enerjisi taşa iletilir ve taş kırılır.

Fleksible üreteroskop ile sadece idrar kanalı (üreter) taşları değil böbrekteki taşlar da güvenle kırılabilir.

Ben fleksible üreteroskopi ile taş cerrahisi yapacağım hastalarımı, eğer dahili bir sorunları yoksa ameliyat edeceğim gün, dahili bir sorunları varsa ameliyattan bir gün önce hazırlıklar için yatırıyorum. Ameliyat günü belden uyuşturma (spinal anestezi ile) ile tamamen uyutmadan ameliyat yapıyorum. Ameliyattan çıktıktan 2 saat sonra su içmeye ve yemek yemeye müsade ediyorum. Ameliyat sonrasında nadiren ağır ağrı kesiciler yapmaya gerek duyuyorum. Sabahında sondalarını çekiyorum. Ve aynı gün taburcu ediyorum. Yani hastalarım hastanede bir gece kalıyorlar. Aslında genel anestezi versem aynı gün taburcu edebilirim ama genel anestezi riskini almamayı tercih ediyorum. Ayrıca hastalarımı bir gece gözönünde tutmayı ve iyi olduklarından emin olduğumda taburcu etmeyi tercih ediyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir